Novotný Glass 2022. ALL RIGHTS RESERVED. | Vytvořil: Ondřej Pomykal a Studio Nordie

historie

Zakladatel firmy Petr Novotný (*1952) přijel z východních Čech do Nového Boru v roce 1967, aby se zde vyučil sklářem a poté i vystudoval Střední školu sklářských řemesel. Jako sklář začal v roce 1972 na huti v Crystalexu, v roce 1980 pak přešel učit budoucí generace na sklářské učební středisko. Po celou dobu na sobě pilně pracoval a postupně se vypracoval mezi nejlepší skláře. Právě takové vyhledávali světoví umělci, kteří do Nového Boru jezdili tvořit. Vznikla z toho mnohá přátelství i pozvání na sklářské akce po celém světě.

Ještě za totality buduje Petr Novotný ve svém rodinném domě sklářskou pícku, kde vyrábí ve volném čase pro památkáře především tzv. bucny – kulaté výplně historických oken. Spolupráce s památkáři se prohlubuje a postupně se výroba zaměřuje na repliky historických sklenic z lesního skla, což má firma ve svém portfoliu do dnešních dnů. Po revoluci pokračuje výroba na domácí pícce pod obchodním názvem BON – Biron, Otčenášek, Novotný, a když později důchodového Birona nahrazuje jeho zeť Březina, není ani třeba měnit název.

V tu dobu už ale Petr Novotný realizoval i projekt velké sklárny. Společně s několika skláři z huti Hantych a společníky Fafalou a Hladíkem (poměrně brzy z firmy odešel) začal podnikat nejprve formou pronájmu hutí. Dařilo se, a tak v roce 1992 zakoupili na úvěr zchátralou budovu bývalé textilky v nedaleké Lindavě, kde 28. 10. 1994 otevřeli sklárnu Ajeto s uměleckým ředitelem Bořkem Šípkem.

V roce 1997 otevírá Petr Novotný na hlavní třídě Galerii Ajeto, unikátní prodejnu skla s interiérem od B. Šípka. Ve sklepních prostorách budovy vznikají další pícky, protože poptávka po historickém sklu roste a domácí pícka již nestíhá vše pokrýt.

Když pak o několik let později nabízí Crystalex k prodeji vedlejší objekt nevyužité mateřské školy, neváhá Petr Novotný s koupí a zahajuje budování jedinečného centra – sklářské hutě propojené s restaurací (otevřena 2007) a muzeem současného skla (2009).

V roce 2015 bylo Museum u příležitosti konání IGS rozšířeno o další patro a unikátní střechu podle návrhu architekta Leoše Bogara. Současně ozdobila čelo budovy plastika novoborského výtvarníka Ivo Rozsypala. V roce 2017 prodává Petr Novotný lindavskou sklárnu Ajeto firmě Lasvit a areál v Novém Boru se přejmenovává na Novotny Glass Centrum.

Nahoru